http://moznosti-demokracie.cz/img/logo-rubi.jpgMožnosti demokracie

Hrozby extremismu / Příležitosti demokracie - výchova k aktivnímu občanství

- projekt občanského sdružení Asi-milovaní
(reg. č. projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0209)

logo-asi

PROJEKT

PROGRAMY PRO ŠKOLY

PUBLIKACE

PRÁVNÍ RÁMCE

SLOVNÍČEK POJMŮ

KONFERENCE

MÉDIA

KALENDÁŘ

FOTOGALERIE

ASI-MILOVANÍ

SPOLUPRÁCE

ZAJÍMAVOSTI

KONTAKTY

ENGLISH

logo-OPVK

Publikace

Výukové materiály ke knize Ernie Colóna a Sida Jacobsona Anne Franková - komiksový životopis Obálka knihy Anne Franková - komiksový životopis
 
• Metodické listy pro učitele (1 MB, PDF)
• Časová osa (10 MB, PDF)
• Pracovní listy k jednotlivým kapitolám pro SŠ (10 MB, PDF)
• Pracovní listy k jednotlivým kapitolám pro ZŠ (11 MB, PDF)
Tematické pracovní listy pro SŠ:
• Diskriminace a vylučování Židů ze společnosti(2 MB, PDF)
• Uprchlíci(2 MB, PDF)
• Život v úkrytu (2 MB, PDF)
• Deportace (2 MB, PDF)
• Odkaz Anne Frankové a jejího deníku (2 MB, PDF)

• Stáhnout vše (41 MB, ZIP)

 

Komiks a k němu vytvořené vzdělávací materiály mohou sloužit jako vhodný doplněk k výstavě Anna Franková – odkaz pro současnost, kterou nabízí Židovské muzeum v Praze (http://www.jewishmuseum.cz/cz/czpv05.htm), nebo dalším vzdělávacím aktivitám, jež nabízí Institut Terezínské iniciativy či Anne Frank House v Amsterodamu, některé z nich jsou k dispozici online (veškeré odkazy naleznete v metodických listech ke komiksu).
Věříme, že komiks i výukové materiály budou vítaným příspěvkem nejen k dějinám holocaustu a druhé světové války, ale také k multikulturní výchově, výchově k demokracii a k lidským právům na školách.
V případě, že byste se rozhodli zakoupit komiks pro svou školu, je při odběru 10 ks garantována nakladatelstvím Paseka 30% sleva, při koupi od 30 výtisků výše 40% sleva. Pro objednání komiksu za zvýhodněnou cenu kontaktujte prosím paní Veroniku Sabakovou z nakladatelství Paseka: sabakova@paseka.cz.


 


 
Třídílná publikace Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství, je určena zejména pedagogům základních a středních škol, výchovným poradcům, metodikům prevence a dalším pedagogickým pracovníkům. Vyšla v srpnu 2013, je určena k bezplatné distribuci do škol, které nás o ni požádají, a zde je rovněž k dispozici volně je stažení ve formátu pdf.


Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství. Teoretická část

Jan Charvát: Demokracie
Jan Charvát: Ideologie extremismu
Miroslav Mareš: Extremismus v České republice
David Lebeda, Dana Gabaľová: Symbolika extremistických hnutí
Marie Zahradníková: Popírání holocaustu. Podle Debory Lipstadtové, Popírání holocaustu. Sílící útok na pravdu a paměť
Peter Gabaľ: Politická práva a jejich limity
Peter Gabaľ: Extremismus a média
Markéta Hajská: Romové a sociální vyloučení
Adéla Zelenda Kupcová: Kdo vlastně jsem. Dospívání, krize identity a příklon k extrému
Příloha: Právní rámce (zákony, soudní rozhodnutí)

Editoři: Peter Gabaľ, Dana Gabaľová, Marie Zahradníková

• DOKUMENT ve formátu PDF (2,86 MB)


Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství. Metodická část

PEDAGOGICKÁ PRÁCE S EXTREMISMEM
Miroslav Mareš: Pedagogické postupy proti extremismu
David Lebeda: Prevence extremismu v třídním kolektivu

EXTREMISMUS A ŠKOLA
Štěpán Smolík: Osobnost pedagogů i studentů a její vliv na práci s extremismem
Pavel Košák: Jak pracovat s extremismem v rámci školy
Dana Forýtková: Extremismus ve školních vzdělávacích programech
Jarmila Prošková: Spolupráce pedagogické-psychologických poraden a škol zamřená na práci s třídními kolektivy

SOCIÁLNÍ A PSYCHOLOGICKÉ SOUVISLOSTI EXTREMISMU
Adéla Zelenda Kupcová: Proces politické socializace pravicového radikála a extremisty a možnosti pedagogického působení
Marie Zahradníková: Popírání holocaustu
Peter Gabaľ: Praktické okolnosti existence sociálně vyloučených lokalit a možnosti jejich řešení

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE A METODICKÉ POSTUPY
Michal Dubec: Konstruktivní komunikace
Zdeněk Martínek: Agresivita a agrese ve školním prostředí
David Čáp: Několik tipů k zážitkovým aktivitám ve třídě
Jaroslav Holek, Jana Skácelová: Diskuze s extremisty v třídním kolektivu

KNIHY A FILMY K INSPIRACI

Editorky:Lenka Mrázová, Jana Skácelová

• DOKUMENT ve formátu PDF (1,70 MB)


Demokracie versus extremismus. Výchova k aktivnímu občanství. Aktivity a pracovní listy

Tato část je službou pro všechny učitele, lektory a další pedagogické pracovníky, kteří se chtějí problematice extremismu a především její prevenci věnovat. Obsahuje devatenáct aktivit rozdělených do čtyř bloků podle didaktických záměrů, s nimiž primárně pracují.

Editorky a autorky aktivit:Lenka Mrázová, Jana Skácelová

• DOKUMENT ve formátu PDF (1,51 MB)


Aktuální problémy nenávisti vůči Židům a židovství
Rasismus a antisemitismus zejména v období po roce 1989 je ústředním motivem staršího textu známého politologa, který doplňuje naše publikační aktivity. Pojednává o tom, kde jsou novodobě historické i sociální zdroje těchto postojů, jaké jsou jejich projevy v rovině kriminální, názorově-politické nebo třeba i literární a hudební a které síly a hnutí spojují.
Autor: Zdeněk Zbořil

DOKUMENT ve formátu PDF (211 kB)

© ASI-MILOVANÍ, o. s.